Güncel İndirimli Oranlar Uygulanmasına İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanı K.
Karar Sayısı: 843
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190321-4.pdf
BKK
Karar Sayısı : 2018/11674
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180505-7.pdf
BKK
Karar Sayısı : 2007/13033
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071230-4.htm
Cumhurbaşkanı K.
Karar Sayısı: 287
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031M1-1.pdf
Cumhurbaşkanı K.
Karar Sayısı: 540
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-31.pdf