MASAK Cezalarında AF Var Mı

Yapılandırma kanunlarına genel olarak baktığımızda MASAK idari para cezaları için, vergisel ve diğer yapılandırmalara göre etkili bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Yapılandırma kanunlarına…

Devam Et →

Şu kategoriye gönderildi: blog

Uzaktan Kimlik Tespiti Nedir

Mustafa Türkkot MASAK 19 Nolu Genel Tebliğinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Kimlik Tespiti düzenlemeleri çerçevesinde uzaktan kimlik tespitine ilişkin usul ve esasların neler olduğu yazıda yer almaktadır.

Devam Et →

Şu kategoriye gönderildi: blog

Basitleştirilmiş Tedbirler

Mustafa Türkkot Masak 5 Nolu tebliğde Basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yar almaktadır. Müşterinin tanınması düzenlemeleri kapsamında basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeler yazıda yer almaktadır.

Devam Et →

Şu kategoriye gönderildi: blog

Şirketlerde Nakit Akışı Önemi

Mustafa Türkkot Nakit akışı, bir şirketin finansal sağlığının ölçüsüdür. Nakit akışı, şirketin para girişi ve çıkışı arasındaki dengeyi gösterir. Nakit girişi, şirketin satışlarından, kredilerinden veya yatırımlarından elde ettiği paraları ifade eder. Nakit çıkışı ise, şirketin giderleri, borçları veya yatırımları için harcadığı paraları ifade eder.

Devam Et →

Şu kategoriye gönderildi: blog

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırıldı.

Mustafa Türkkot. 18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen; işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Devam Et →

Vergi Terapisi Nedir Uygulamada

Mustafa Türkkot. Vergi terapisi, vergi yükünü azaltmak için finansal planlama ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir uygulamadır. Vergi terapisi, vergi yükünü azaltmak için vergi yasalarının fırsatlarını ve avantajlarını kullanmayı amaçlar. Bu, vergi yükünü azaltmak için vergi indirimleri, vergi istisnaları ve vergi kredileri gibi yolları içerebilir.

Devam Et →

Şu kategoriye gönderildi: blog