Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı

Tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemine yönelik hazırlanan, Elektronik Tebligat (e-Tebligat) SistemiBroşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

https://www.gib.gov.tr/node/171336