827 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

827 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikimli
diğer kapsamlı gelirlerini yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemde kendi kâr veya zarar hesaplarına aktarması
durumunda, söz konusu yeniden sınıflandırma düzeltmelerinden işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır.
Ancak, işletmenin özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımının yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemin
diğer kapsamlı gelirinde kaydettiği tutarları bu yatırıma ait dönemin diğer kapsamlı gelir unsurlarından ayrıştıramaması
halinde bu hesap kullanılmaz, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri dâhil,
toplam diğer kapsamlı gelirinden işletmeye düşen paylar “817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde
Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)”
hesabına kaydedilir.
Her halükarda, işletme özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımını elden çıkardığında “567 Özkaynak
Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda
Sınıflandırılacak Paylar (±)” hesabında yer alan bu yatırma ilişkin birikimli kazanç veya kayıpları yeniden sınıflandırma
düzeltmesi olarak dönemin kâr veya zarar hesaplarına aktaracağından, bu aktarımlar bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerini yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemde kendi kâr veya
zarar hesaplarına aktarması durumunda, söz konusu yeniden sınıflandırma düzeltmelerinden işletmeye düşen paylar ilgili
kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir.
Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırım elden çıkarıldığında elden çıkarılan yatırıma ilişkin
“567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya
Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)” hesabında izlenen birikimli kazanç ve kayıplar ilgili kâr veya zarar hesabı
karşılığında bu hesaba kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “567 Özkaynak Yöntemi ile
Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak
Paylar (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.