9 FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)

9 FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)

İşletmenin varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerini etkilememekle birlikte ileride etkileyebilecek olan işlem ve
olayların izlenmesinde bu sınıf kullanılır. Bu sınıfta yer alan hesaplar finansal tablolarda yer almayıp yalnızca dipnotların
hazırlanmasında kullanılır.
Bu sınıfta yer alan bir hesap, diğer sınıflarda yer alan bir hesapla değil bu sınıftaki bir hesapla karşılıklı olarak
çalışır.

İşletmeler bu sınıfta yer alan hesapları ihtiyaçlarına göre bölümleyip kullanabilir.
Örneğin; aşağıdaki gruplar oluşturulabilir:
90 TEMİNAT MEKTUPLARI
91 CİROLAR VE KEFALETLER
92 GARANTİLER
93 TEMİNAT VE EMANET VERİLEN KIYMETLER
94 TEMİNAT VE EMANET ALINAN KIYMETLER
95 MATRAH DÜZELTMELERİ
96 MENKUL KIYMETLER CÜZDANI
97 ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER
98 YABANCI PARALI İŞLEMLER
99 DİĞER BİLGİLER