83 DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE (GİDERLERE) İLİŞKİN DİĞER DÜZELTMELER

83 DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE (GİDERLERE) İLİŞKİN DİĞER DÜZELTMELER

Bu grup, TFRS uyarınca 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK
ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan birikimli kazanç ve
kayıpların, kâr veya zarar hesaplarına yansıtılmadan bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarıldığı ve
karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden indirildiği durumda, dönemde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi
gereken tutarların izlendiği hesaplardan oluşur. Bu tür aktarımların, kâr veya zarar tablosu hesaplarına herhangi bir etkisi
olmadığından bu aktarımlar yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak değerlendirilmez.