Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği’nde özet olarak; ​

  • Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi ile Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir. 
  • Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Uygulamasında, bedelin Türkiye’ye getirildiğinin tevsikine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  • Türkiye Diyanet Vakfında tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır.
  • İTUS Sertifikası ile HİS Sertifikasının İptal Edilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

gib ile ilgili görsel sonucu