25 Kasım Pazartesi – 29 Kasım Cuma Haftası Mali TAKVİM

   25.11.2019 SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) Ekim 2019 döneminde emekli ve çalıştırılan personele ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin verilmesi.
   SGDP Ekim 2019 dönemi çalışan emekli personele ait SGDP bildiriminin verilmesi.
   SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) Ekim 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin verilmesi.
   Özel Tüketim Vergisi 1 – 15 Kasım 2019 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
   26.11.2019 Muhtasar Beyanname Ekim 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (GVK md. 94; Aylık Gelir Vergisi Stopajı).
   Muhtasar Beyanname Ekim 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (KVK md. 15; Kurumlar Vergisi Stopajı).).
   Muhtasar Beyanname Ekim 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın ödenmesi (KVK md.30; Kurumlar Vergisi Stopajı).
   Damga Vergisi Ekim 2019 dönemine ait Damga Vergilerinin Beyanı ve Ödenmesi.
   KDV Ekim 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
   KDV Ekim 2019 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi (KDVK md. 9).