Yeni Düzenleme; “Türkiye’nin Değerleme Haritası Çıkarılacak”… İşlemlerde bu Değerler Dikkate Alınacak… Emlak Vergisinde de bu Değerler Esas Alınacaktır…

Yeni Vergi Düzenlemesinin 31 ve 32. maddelerinde yer alan düzenlemeler, TAPU DEĞERLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE yönelik düzenlemeler içermektedir. Söz konusu düzenleme metinleri aşağıda yer almaktadır. (Meclis görüşmeleri sonrası son halini alacaktır.)

Bir plan içerisinde, Tüm Türkiye’nin Değerleme Haritalarının çıkarılması öngörülmektedir. Dinamik, sürekli güncellenen bir değerleme haritası oluşacak, alım satımlarda vb işlemlerde dikkate alınacaktır. Ve bu değerleme tutarları aynı zamanda emlak vergisine de esas değerler olarak dikkate alınacaktır.

TÜRKİYE’NİN DEĞERLEME HARİTALARININ OLUŞTURULMASI – öngörülen süreç…

Yönetmelik – Mevzuatlar Yayımlanacaktır

Mevcutta değerleme çalışmalarına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Yönetmelik Hazırlıkları Yapılmış Durumda ve Önümüzdeki dönemde yayımlanması beklenmektedir.

2 yerde Pilot Uygulama

Öncelikle üç aylık bir süre içerisinde, TAPU bir – iki yerde pilot uygulama yapmayı planlamaktadır.

Tapuya Gelen Herkesten Değerleme Raporu İstenecektir

Artı – Altı ay içerisinde, Tapuya alım satıma gelen herkesten DEĞERLEME raporu istenecek. Sadece altı aya kadar iki ilde pilot uygulama yapılacaktır.

Pilot uygulamanın hemen arkasından, bir altı ay içerisinde Türkiye’nin genelinde artık alım ve satımla ilgili her türlü işlemin değerleme sistemi yani değerleme raporu alınarak yapılması planlanmaktadır. Kurgu ve projeksiyonu bu şekilde oluşturulmuş durumdadır.

Sistem TAPU tarafından kurulacak, alım satıma gelen kişiye değerleme raporunu alıp gelmesi istenecektir.

Değerleme Uzmanını Sistem Otomatik Belirleyecektir.

Değerleme noktasında vatandaş herhangi bir uzman arayışına girmeyecek; sistemden yani e -devlet kapısından veya Tapu Kadastro “web” sitesinden veya herhangi bir birime girdiği zaman, başvurusunu yaptığı an sistem onu otomatik olarak atayacak yani vatandaş değerleme uzmanıyla muhatap olmayacaktır.

Değerleme Rapor Ücretlerini – Maliye Ödeyebilir…

Değerleme masrafının nasıl karşılanacağı konusu tartışılmakta olup, bir ihtimal Tapu Harç masraflarının içinden karşılanma durumu da vardır.

3 yıl içinde Tekil Çalışmalardan Yola Çıkarak – Türkiye Değerleme Haritaları Oluşturulacaktır…

Biz üç yıl içerisinde bu tekil değerlemeyle yola çıkılacak, üç yılın sonunda
toplanılan tekil değerlemelerden istifade ederek değer haritalarını, Türkiye’nin genelinin değer haritaları çıkarılacaktır.

Üç yıl boyunca böyle yapılması planlanmaktadır. Yılda ortalama 3 milyon değerlemeden, 3 yılda yaklaşık 9 milyon değerleme olacağı öngörüsü ile, üçüncü yılında sonunda 9 milyona yakın taşınmazın değer bilgisi TAPUDA olacaktır. Bu değer bilgisini aldıktan sonra TAPUnun, artık Türkiye’nin genelinin değer haritasını çıkarma imkânı doğacaktır. Eksiklikleri biz, tabii, TAPU’nun kendisini tamamlaması suretiyle veya belki yine destek almak suretiyle bu çalışmayı tamamlayacak ve Üç yılın sonunda elde edilen değer haritalarıyla da artık vatandaşın gidip gelmesine gerek olmadan TAPU bu değer haritalarından istifade ederek, değerleme taleplerini karşılıyor olacaktır.

Değer haritaları çıkarıldıktan sonra artık o değer haritaları üzerinde işlem yapılacak.

Değer Haritaları Sürekli Güncellenen Bir Yapıda Olacaktır…

Türkiye’de gayrimenkul sürekli değişkendir, imar planıyla bir şeyi değişiyor vesaire… Bu bilgiler Tapu Kadastroya sürekli akıyor olacaktır. Mesela, imar planı değişiklikleri, uygulama yapıldıktan sonra kontrol için Tapu Kadastroya geliyor, her hâlükârda Tapu Kadastronun haberi oluyor ve Tapu Kadastro o anda o bölgeyle ilgili değer haritasını yeniliyor olacaktır. Dolayısıyla bu çalışma tamamen devingen olacaktır. Sabit bir değer değil, o sürekli değişken olacak ve periyodik olarak da bu değerler değişecek, sürekli canlı bir yapı olacaktır.

Emlak Vergisinde de Bu Değerler Kullanılacaktır…

Elde edilen bu değerle Emlak Vergisi Değerlerinde de kullanılıyor olacaktır.

Değerleme Raporu 1 yıl Geçerli Olacaktır…

Değerleme raporundan sonra bir yıl o değerleme raporu geçerli olacaktır. Bir yıldan sonra, eğer bir yılı geçiyorsa bu sefer yeniden değerleme oranıyla geçerli olacaktır.

Değerleme Raporuna İtiraz

Normalde bu değerleme raporunu aldıktan sonra vatandaşın bir itirazı varsa tekrar değerleme talep edebilir ve hatta üçüncüyü dahi talep edebilir. İlk ikisi ücrete tabi, üçüncüsünde ücret de alınmayacaktır.

Eğer ikinciden de tatmin olmazsa, üçüncüyü talep ederse üçüncüdeki raporda genelde uygulamada ilk ikisi ile uyumlu olmaktadır…

SORULAR & SORULAR

Matrah özel sektöre belirletilmektedir…

Değerleme şirketlerinden rapor alınmaktadır. Son karar noktası TAPU’ya bırakılmakta mıdır?

Değerli konut vergisinde tebligat var, Değerlemede tebligatla ilgili hiçbir hüküm yok. Ortada bir idari işlem var ve bu idari işlemi vatandaşa tebliğ edilmemektedir. Değerleme uzmanı bir rapor düzenliyor. Nerede, hangi değeri tespit edildiyse buna ilişkin bir ilan kesinleşme itiraz süreci olması gerekmemekte midir?

DÜZENLEMEDE YER ALAN METİNLER