Yeni Vergi Düzenlemesi “DEĞERLİ KONUT VERGİSİ” Ödeyen Emlak Vergisi De Ödeyecek mi?

Teklifin 33. Maddesinde Yer Almaktadır.

Yeni Vergi Düzenlemesi teklifinin 33. Maddesi ile, halen yürürlükte bulunan 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na 41. Maddeden sonra gelmek üzere 42-49. Maddeler arasında Değerli konut vergisi başlığı ile Dördüncü Bölüm eklenmesini önerilmektedir.

TEKLİF VE GEREKÇESİ DAHA ÖNCEKİ YAZIMIZDA ÖZETLENMİŞ İDİ…

Kapsama mesken nitelikli taşınmazlar girmektedir…

5.000.000 Türk Lirasının altında olan mesken nitelikli taşınmazlar bu vergiden müstesnadır.

Vergi oranları Aşağıdaki gibidir:

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 Tl arasında olanlar ( binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar ( Binde 6 )

10.000.001 TL’yi aşanlar ( Binde 10 )

Oranında vergilendirilecektir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ÖDEYENLER, EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEKLER MİDİR?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre Türkiye sınırları içerisinde yer alan binaların emlak vergi değeri üzerinden meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 oranında belediyeler tarafından emlak vergisi alınmaktadır. Bu oranlar büyükşehir belediyesi olan yerlerde yüzde 100 olarak artırımlı uygulanır yani binde 2 ve binde 4…

Mevcut Düzenlemede Değerli Konut Vergisi ödeyenlerden, Emlak Vergisi Alınmayacağına İlişkin bir Düzenleme Yoktur. Dolayısıyla Değerli Konut Sahipleri ayrıca Emlak Vergisi de ödeyeceklerdir. Emlak Vergisinde de yeniden değerlenmiş tutarlar dikkate alınacaktır….