Değişiklikler Sonrası Değerli Konut Vergisi Uygulaması

Değerli Konut Vergisinde değişiklikler yapan 7221 Sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7221 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

  • Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Değerli konut vergisine tabi olacak konutların değer tespitinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılması uygulamasına son verilmiştir. Bir konutun değerli konut vergisinin kapsamına girip girmediğinin tespitinde sadece Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen bina vergi değeri dikkate alınacaktır.
  • Değerli konut vergisinin matrahı 5.000.000 TL’yi aşan kısmı olarak belirlenmiştir. Değişiklik öncesi düzenlemede tespit edilen değerin tamamı matrah kabul edilmekteydi.
  • Gelir durumuna bakılmaksızın Türkiye sınırları içinde tek konutu olanlar, bu konutun değeri ne olursa olsun değerli konut vergisi ödemeyeceklerdir.
  • Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanlar, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı üzerinden vergi ödemeyecektir.
  • 7221 sayılı Kanun uyarınca değerli konut vergisinin kapsamına giren konutların vergisinin hesabında aşağıdaki tarife kullanılacaktır: