Dernek İç Denetim Raporu Örneği

Derneğin İç Denetimi, Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Dernek İç Denetim Raporu örneği ekte yer almaktadır. Denetim Raporu hazırlanmasında yardım ve danışma için irtibata geçebilirsiniz…