Mücbir Sebep Kapsamında SGK Primleri Ertelendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıda, yukarıda anılan tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi kapsamındaki sigortalıların;

  • 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,
  • 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine

ertelendiği açıklanmıştır.

Beyan ve Bildirimler Cari Usule Göre Devam

5510 sayılı Kanuna göre SGK’ye verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Kapsamda Olup Olmadığının Kontrolü

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerin listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir.