2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru….
gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi… gerekmektedir.

Devam Et →

“COVID-19″un İşyeri ve İş Sözleşmeleri Açısından Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler

“1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” uyarınca bulaşıcı hastalığa yakalanan kişilerin çalışmaları yasak olduğundan ve COVID-19 da bir salgın/bulaşıcı hastalık olarak kabul edildiğinden, bu hastalığa yakalananların “çalışmaları” yasaklanmış
durumdadır.

Devam Et →