MUHSGK uygulamasında yeni bir erteleme olmayacak

MUHSGK uygulamasında yeni bir erteleme olmayacak.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin 05/08/2020 tarihinde bir duyuru yapılmıştır.

sgk duyuru
sgk duyuru

MUHSGK uygulamasında yeni bir erteleme olmayacağı, halen uygulanmakta olan toplam 7 İl’e ilaveten tüm Türkiye genelinde uygulamaya geçileceği anlaşılmaktadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin;

  • Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,
  • Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018 ve
  • Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020

tarihinden itibaren uygulandığı belirtilerek,

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına ise 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olduğu, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerektiği, yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı hatırlatılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, ilk defa 2017’de Kırşehir’de pilot olarak başlatılırken, yaşanan sorunlar nedeniyle uygulamanın ülke geneline yayılması 3 yıllık dönemde sık sık ertelendi.

Pilot illere 2018’de Amasya, Bartın ve Çankırı da eklenerek, uygulamadaki sıkıntılara çözüm bulunmaya çalışıldı.

Son olarak 1 Ocak’ta ülke genelinde başlaması beklenen uygulama, pilot illere Bursa, Eskişehir ve Konya’nın eklenmesiyle önce marta, sonra da temmuza ertelenmişti. 

Salgın sürecinde beyannamenin vergi tarafı ertelemeye tabi tutulup, SGK tarafı erteleme dışı kalırken, bu da sorunlara neden oldu. Birçok mükellef ve işveren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin tamamının ertelendiğini düşünerek, beyannamenin SGK tarafını da doldurmadı. Bu nedenle mükellefler cezalara maruz kaldı ve teşvikleri iptal oldu.

İlk uygulamadan bugüne 3 yıl geçmesine rağmen sistem istenilen ve beklenen işlevselliği yakalayamadı. Sistemde yapılan iyileştirme çalışmaları ise sistemin sadelikten uzaklaşmasına ve daha karmaşık hale gelmesine sebep oldu.

Beyan ve bildirimin birleştirilmesi, süre avantajı sağlamazken, bazı durumlarda işlem yapma süreleri daha da uzadı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),ülke genelinde devreye girmesi 3 yıldır ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması için yeni bir sistem oluşturulmasını talep etmekte.