Covid-19 Salgını Sebebi ile Alınan Ekonomik Önlemler

18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ekonomi paketinde, Covid-19 salgınının iş dünyasında yarattığı etkileri azaltmak adına alınan önlemlere aşağıda yer verilmiştir.

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro,
Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon
sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs
ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenmiştir.

2- Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmayacağı açıklanmıştır.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18’den %1’e
indirilmiştir.

5- Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan
firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay
ötelendiği ve gerektiğinde bu firmalara ilave finansman desteği sağlanacağı
açıklanmıştır.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının
korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceği
açıklanmıştır.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan
esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve
Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak
erteleneceği açıklanmıştır.

8- Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılmış,
kredilerde önceliğin gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı
oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verileceği
açıklanmıştır.

9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin
devreye alınmasının teşvik edileceği açıklanmıştır.

10- 500.000 TL’nin altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı %80’den %
90’a çıkarılmış, asgari peşinat %10’a düşürülmüştür.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve
Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep”
notunun düşürüleceği açıklanmıştır.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar
beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenmiştir.

13- Asgari ücret desteğinin devam ettirileceği açıklanmıştır.

14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale
getirileceği açıklanmıştır.

15- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçlerin
kolaylaştırılacağı açıklanmıştır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki
işçilere geçici bir gelir desteği verilmiş olacak, işverenlerin de maliyetini
azaltılacaktır.

16- En düşük emekli maaşının 1.500 TL olacağı açıklanmıştır.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan ayı başında ödeneceği
bildirilmiştir. Emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere
gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacağı
belirtilmiştir.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık
kaynak ayrılmıştır.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4
aya çıkarılmıştır.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem
de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirileceği
açıklanmıştır.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü kişiler için, sosyal hizmet ve evde sağlık
hizmetlerinden oluşan periyodik takip programının devreye alınacağı
bildirilmiştir.