Covid-19 İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında GiB Duyurusu

Covid-19 nedeniyle, vergi uygulamaları konusunda alınan bazı tedbirlere ilişkin 19.03.2020 tarihli Gelir İdaresi duyurusu:

Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların
yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşlarımızın kalabalık ortamlarda bulunmaması önem arz ettiğinden, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi uygulamaları konusunda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup söz konusu tedbirlere mükelleflerce de uyulması tüm toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

1- 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da
posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi vb. tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecektir.

2- 10.04.2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecektir.

3- Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar
aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine
ilişkin ödemeler 10.04.2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif
Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.

4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri
yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve
PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası
taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden
gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda
oluşturularak kendilerine tevsik edici resmi belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası almak için bundan böyle vergi dairelerine müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.”