Nafaka Hariç, İcra Takipleri 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Durduruldu.

22 Mart Pazar günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, Kararın yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar,

Nafaka Alacaklarına ilişkin icra takipleri HARİÇ olmak üzere,

  • icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına,
  • taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,
  • yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına,
  • ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.