GEKAP Beyanları Değişti. 2020 Yılı İçin Altı Aylık Olarak 2 Dönem Halinde Verilecek

22 Mart Pazar Günü Yayımlanan Tebliğ ile, GEKAP beyanları yeniden düzenlenmiştir.

2020 Yılı için altışar aylık iki dönem olarak, dönemi takip eden ayın sonuna kadar verilecektir.

2021 yılından itibaren üçer aylık dönemler halinde, dönemi takip eden ayın sonuna kadar verilecektir.

tebliğhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-6.htm

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

BEYAN

Dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.