Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

2019 Yılı

Veraset – intikal Türüİstisna Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde  5.760 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde  5.760 TL