Gelir Vergisi Kanununa Göre Uygulanacak, 2020 Yılında Uygulanacak, Hadler Tutarlar, Belirlemeler Yapıldı.

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Saylı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bazı hadler tutarlar yeniden değerleme oranında artırılmış ve basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Devam Et →