2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri yeniden belirlenmiştir. ( 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği )

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.