2020 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

2020 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 1.400 TL dir. ( VUK Genel Tebliği Sıra No:513 )

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura düzenleme sınırı 4.200 TL (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 514)