Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır

Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır

Amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilir.