Enerji Kimlik Belgesi OLMADAN da Tapuda İşlem Yapılabileceğine İlişkin DUYURU

Tarafların beyanı üzerine ” “Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz.”  şeklinde beyanı üzerine Tapuda işlem yapılabileceğine ilişkin Tapu Genel Müdürlüğü duyuru yapmıştır.

Buna göre, 01.01.2020  tarihinden  başlamak  üzere  yukarıda  belirtilen  tüm  bina/ yapıların bulunduğu taşınmazlar  ve  bağımsız  bölümlere ilişkin alım,  satım  ve  kira  şerhi işlemlerinde, başvuru esnasında binanın veya bağımsız bölümün enerji kimlik belgesinin olup olmadığının sorulması, taraflarca enerji kimlik belgesinin var olduğunun beyan edilmesi halinde; “Enerji kimlik belgesi vardır. Tarafıma verilmiştir.”  şeklinde,  eğer  taraflarca  enerji  kimlik belgesinin  olmadığı  beyan  edilmiş  ise  “Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz.” şeklinde başvuru belgesinin ilgili yerine başvuru  esnasında  veya  en  geç  imza  aşamasında  tarafların  beyanı  alınıp  imzalatılarak işlemlere yön verilmesi, ayrıca enerji kimlik belgesi ibrazının  aranılmaması gerekmektedir.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/enerji-kimlik-belgesi-hakkinda-duyuru