2020 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı – 17.300 TL

İndirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2020 yılı için 17.300 TL olarak  yeniden belirlenmiştir. ( 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29) )