Mobil Abonelikte HARÇ olarak Alınan Tutar, 2020 için 79,00 TL oldu.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2020 tarihinden itibaren 79,00-TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır. ( 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18))