GeKAP – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayınlandı

Plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine yönelik olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi güncellenerek uygulamaya açılmıştır.

Devam Et →

Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerine Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri isleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Devam Et →

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – REHBER

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği
hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir .
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konulu çalışma, kanun ve gerekçesi çerçevesinde hazırlanmıştır.

Devam Et →