GeKAP – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayınlandı

09.08.1983 tarihli ve 2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında verilecek olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştı.

Aynı kanununun

Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden

  • plastik poşetler için satış noktalarından,
  • diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek
  • geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine yönelik olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi güncellenerek uygulamaya açılmış bulunmaktadır.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.