Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemelerine Uyum

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri isleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

KVKK gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini konu almaktadır, dolayısıyla bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen tüm gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişiler bu Kanun kapsamındadır.

Şirketlerin KVKK uyumu için tanınan süre 31/12/2019 tarihinde dolmaktadır. Kişisel veri işleyen tüm kişi ve kurumların KVKK uyumu ile ilgili çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaları gerekmektedir. Bu yasal düzenlemelere uymamanın bedeli ise çok ağır olabilmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar, 1,000,000 TL’ye varan para cezaları, hukuka aykırı veri işleyenler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezaları ile karşı karşıya kalabilmekteler.

GDPR (EU General Data Protection Regulation) ise Avrupa Birliğinde uygulanan aynı amaçlı yönetmeliktir. Dört yıllık hazırlık ve tartışma sonrasında GDPR, 14 Nisan 2016 tarihinde AB Parlamentosu tarafından nihayet onaylandı. 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi.

“PSS İstanbul” Veri Danışmanlığı olarak, kişisel veri yönetimi ve kişisel verilerin korunması kanunu uyumluluğu kapsamında hukuk, süreç, organizasyon, veri yönetimi ve güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşım ile kurumunuz ihtiyaçlarına özel uçtan uca danışmanlık hizmeti sunuyoruz.