Yeni Sisteme Göre YASAMA EL KİTABI

Yeni Sisteme Göre Yasama El Kitabında; kanun yapım ve denetim süreçleri, önerge örneklerini de içerecek şekilde sistematik, yalın ve anlaşılır bir şekilde yer almaktadır.