SORULARLA Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

YILLIK ÇALIŞAN SAYISI” NASIL HESAPLANIR? YILLIK MALİ BİLANÇO TOPLAMI” NASIL HESAPLANIR? BAŞVURU ÜCRETLİ MİDİR, NASIL YAPILIR? Tüm sorularınızın cevabı…

 1- VERİ SORUSORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR
 2- VERBİS’E KAYIT NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR
 3- VERBİS İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLMEKTEDİR
 4- YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR
 5- YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİ VERİ SORUSORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR
 6- YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK / TÜZEL KİŞİ VERİ SORUSORUMLULARININ SİCİLE KAYDI NASIL YAPILACAKTIR
 7- VERBİS’E NE ZAMAN KAYIT OLUNMALIDIR
 8- SONRADAN KAYIT YÜKÜMLÜSÜ OLANLAR SİCİLE NE ZAMAN KAYIT OLMALIDIR
 9- HANGİ VERİ SORUSORUMLULARI VERBİS’E KAYIT OLMAKLA YÜKÜMLÜDÜR
 10- HANGİ VERİ SORUMLULARI KANUN GEREĞİ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR
 11- HANGİ VERİ SORUMLULARI KURUL KARARLARI UYARINCA SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR
 12- VERİ SORUSORUMLUSU OLAN TÜM GERÇEK KİŞİLERİN SİCİLE KAYIT OLMASI GEREKİR Mİ
 13- VERİ SORUSORUMLUSU OLAN TÜM TÜZEL KİŞİLERİN SİCİLE KAYIT OLMASI GEREKİR Mİ
 14- KURUL KARARLARINDAKİ “YILLIK ÇALIŞAN SAYISI” NASIL HESAPLANIR
 15- KURUL KARARLARINDAKİ “YILLIK MALİ BİLANÇO TOPLAMI” NASIL HESAPLANIR
 16- SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN OLARAK CİRO YA DA SATIŞ HASILATI BİLGİSİ DİKKATE ALINIR MI
 17- VERBİS’E HANGİ BİLGİLERİN GİRİŞİ YAPILMALIDIR
 18- VERİ SORUMLULARININ İŞLEDİĞİ TÜM VERİLER VERBİS’E KAYDOLMALI MIDIR
 19- VERBİS NEDEN KAMUYA AÇIK OLARAK TUTULMAKTADIR
 20- VERBİS’İN KAMUYA AÇIK OLARAK TUTULMASI NEDENİYLE KİŞİSEL VERİLER DE KAMUYA AÇIK HALE GELMİŞ OLUR MU
 21- VERBİS KONUSUNDA DETAYLI BİLGİ NEREDEN ALINABİLİR
 22- VERBİS’E KAYIT İÇİN ÜCRET TALEP EDİLMEKTE MİDİR
 23- BAŞVURU FORMU KEP ÜZERİNDEN İLETİLMİŞSE AYRICA ISLAK İMZALI OLARAK DA GÖNDERİLMESİ GEREKİR Mİ
 24- KULLANICI ADI UNUTULMASI HALİNDE NASIL ÖĞRENİLEBİLİR
 25- PAROLA UNUTULMASI HALİNDE NASIL ÖĞRENİLEBİLİR
 26- KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ
 27- PAROLA NASIL DEĞİŞTİRİLEBİLİR
 28- BAŞVURU FORMUNDA HATALI GİRİLEN BİLGİLER NASIL DÜZELTİLEBİLİR
 29- BAŞVURU FORMUNDA ELEKTRONİK POSTA ADRESİ HATALI BİLDİRİLMİŞSE DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR
 30- TÜZEL KİŞİLERDE VERİ SORUMLUSU KİMDİR
 31- İRTİBAT KİŞİSİ NASIL ATANIR
 32- İRTİBAT KİŞİSİ, SİSTEME NASIL GİRİŞ YAPMALIDIR
 33- İRTİBAT KİŞİSİ, KULLANICI ADI ve PAROLA GİRMELİ MİDİR
 34- İRTİBAT KİŞİSİ, GERÇEK KİŞİ OLMAK ZORUNDA MIDIR
 35- İRTİBAT KİŞİSİ 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDA MIDIR
 36- İRTİBAT KİŞİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK ZORUNDA MIDIR
 37- İRTİBAT KİŞİSİ TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAK ZORUNDA MIDIR
 38- GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLUSU, KENDİSİNİ İRTİBAT KİŞİSİ ATAYABİLİR Mİ
 39- TÜZEL KİŞİ VERİ SORUMLULARINDA İRTİBAT KİŞİSİ KİM OLMALIDIR, HERKES İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ
 40- BİR GERÇEK KİŞİ VERİ SORUMLUSU, BAŞKA BİR VERİ SORUMLUSUNCA İRTİBAT KİŞİSİ OLARAK ATANABİLİR Mİ
 41- BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA VERİ SORUMLUSUNUN İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ
 42- BİR VERİ SORUMLUSUNUN BİRDEN FAZLA İRTİBAT KİŞİSİ OLABİLİR Mİ
 43- İRTİBAT KİŞİSİ VERİ SORUMLUSUNUN ÇALIŞANI OLMAK ZORUNDA MIDIR
 44- VERİ SORUMLUSU, İRTİBAT KİŞİSİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ
 45- İRTİBAT KİŞİSİ DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE NE YAPILMALIDIR
 46- YURTDIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLUSU, YURTDIŞINDA YERLEŞİK BİR VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATAYABİLİR Mİ
 47- BİLDİRİM TAMAMLANMADAN SİSTEMDEN ÇIKILMASI HALİNDE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLEBİLİR Mİ
 48- KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ HALİNDE SİCİL KAYDININ SİSTEMDEN SİLİNMESİ GEREKİR Mİ
 49- SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA OLAN VERİ SORUMLULARI YİNE DE KAYIT OLABİLİRLER Mİ
 50- VERİ SORUMLUSU, İRTİBAT KİŞİSİNİN DÜZENLEDİĞİ BİLDİRİMLERİ KONTROL EDEBİLİR Mİ
 51- KURULUN İSTİSNAYA İLİŞKİN KARARLARI YURTDIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLULARI İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR
 52- SİCİLE KAYITLI BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BU DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN BİLDİRİLMELİDİR
 53- HERHANGİ BİR FİİLİ, TEKNİK YA DA HUKUKİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE KAYIT
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLEMEMESİ HALİNDE NE YAPILMALIDIR
 54- GERÇEK veya ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN (ŞİRKET) SİCİLE KAYIT OLMAMASI HALİNDE YAPTIRIM ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR
 55- KAMU KURUMLARININ SİCİLE KAYIT OLMAMASI HALİNDE BİR YAPTIRIM ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR
 56- BAŞVURU FORMUNUN KURUMA İLETİLİP İLETİLMEDİĞİ HUSUSUNDA MLULUK KİMDEDİR
 57- İLETİŞİM ADRESİ OLARAK KEP ADRESİ KULLANILABİLİR Mİ
 58- BİR VERİ SORUMLUSU VERBİS’E BİRDEN FAZLA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ
 59- SİCİL KAYDI SİLİNMİŞ OLAN VERİ SORUMLUSU, KİŞİSEL VERİ İŞLEMEYE BAŞLADIĞINDA YENİDEN KAYIT OLMALI MIDIR
 60- KİŞİSEL VERİLER SADECE KÂĞIT ORTAMINDA TUTULUYORSA SİCİLE KAYIT ZORUNLULUĞU VAR MIDIR
 61- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İRTİBAT KİŞİSİ KİM OLMALIDIR
 62-VERBİS’E KAYIT OLDUKTAN SONRA İRTİBAT KİŞİSİ ATAMAK ZORUNLU MUDUR
 63- VERBİS’E GİRİLMESİ GEREKEN ADRES NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR
 64- BAŞVURU FORMU OLUŞTURURKEN ADRES BİLGİSİ SİSTEMDE YER ALMIYORSA ADRES BİLGİSİ GİRİŞİ NASIL YAPILABİLİR
 65- BAŞVURU FORMU OLUŞTURURKEN AYNI ADRESİ BİRDEN FAZLA VERİ SORUMLUSU GİRİŞ YAPABİLİR Mİ
 66- KURUM TARAFINDAN KULLANICI ADI VE PAROLANIN GÖNDERİLMESİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR SÜRE VAR MIDIR
 67- KEP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAŞVURU FORMLARININ KURUMA ULAŞIP ULAŞMADIĞI NASIL KONTROL EDİLEBİLİR
 68- KAMU KURUMU, “YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL/GERÇEK KİŞİ” ALANINDAN KAYIT YAPTIRMIŞSA YAPTIRIM UYGULANIR MI
 69- VERBİS’E BİLGİ GİRİŞİNDE, İŞLENEN VERİ KATEGORİSİ EKRANDA YOKSA NE YAPILABİLİR
 70- VERBİS’E GİRİŞTE, SAKLAMA SÜRESİ BELİRLERKEN AYNI KATEGORİDE FARKLI SAKLAMA SÜRELERİNİN BULUNMASI HALİNDE HANGİ SÜRE YAZILMALIDIR
 71- VERBİS’E GİRİŞTE, VERGİ KİMLİK NUMARASI VE VERGİ DAİRESİ SEÇİMİNDE HATA UYARISI GELİYORSA NE YAPILMALIDIR
 72- VERBİS’E GİRİŞTE, AD/SOYADA AİT YANLIŞ BİLGİ GELİYORSA NE YAPILMALIDIR
 73- İRTİBAT KİŞİSİ KAYDI ESNASINDA TC KİMLİK NUMARASINA KARŞILIK YANLIŞ AD/SOYAD BİLGİSİ GELİYORSA NE YAPILMALIDIR
 74- İSTİSNA OLMADIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYAN VERİ SORUMLULARININ TESPİTİ KURUM TARAFINDAN YAPILACAK MIDIR
 75- İSTİSNA OLMADIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYAN VERİ SORUMLULARI TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIM UYGULANACAK MI
 76- SİCİLE HER YIL TEKRAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR Mİ
 77- VERBİS, TÜM WEB TARAYICILAR ÜZERİNDE ÇALIŞIR MI
 78- BAŞVURU FORMU KURUMA GÖNDERİLMESİNE RAĞMEN HENÜZ KULLANICI ADI ve PAROLA GELMEDİYSE NE YAPILMALIDIR
 79- KURUL KARARLARINDA YER ALAN “ANA FAALİYETİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME” İFADESİYLE NE ANLAŞILMALIDIR
 79- KURUL KARARLARINDA YER ALAN “ANA FAALİYETİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME” İFADESİYLE NE ANLAŞILMALIDIR