2019 Yılı Amortisman Ayırma Alt Tutarı – 1200 TL

Amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınır.

Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırıdır.

Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilir.