Tecil Faizi Oranı Yıllık %19’a İndirildi.

25/10/2019 tarihli ve 30929 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiş ve tecil faizi oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, 25/10/2019 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 24/10/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geçerli olan oranda, 25/10/2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.