571 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Kârları

571 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Kârları

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, zorunlu olarak veya isteğe bağlı olarak
muhasebe politikalarında yapılan değişikliklerin geriye dönük uygulandığı durumlarda, politika değişikliklerinden
dolayı ortaya çıkan geçmiş yıl kârlarının izlenmesinde kullanılır. Muhasebe politikalarında isteğe bağlı ya da uygulanan
geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca zorunlu olarak yapılan değişikliklerden kaynaklı geçmiş yıl kârları açılacak
alt hesaplarda ayrı ayrı izlenir.

İşleyişi:

Muhasebe politikasındaki değişikliğin geriye dönük uygulanmasından ortaya çıkan geçmiş yıl kârları bu hesaba
alacak kaydedilir. Bunlardan diğer özkaynak hesaplarına yapılan aktarımlarda veya bunların kâr payı olarak dağıtımında
hesaba borç kaydedilir.