570 Geçmiş Yıllar Kârları

570 Geçmiş Yıllar Kârları

Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve ortaklarına dağıtılmamış kârlardan ilgili yedek
hesaplarına alınmayan kârların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Dönem net kârından, 55 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK
ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubundaki hesaplarda yer alan birikimli gelirlerden ve diğer özkaynak hesaplarından yapılan aktarımlarda bu hesaba alacak kaydedilir. Hesabın geçmiş yıl
zararları veya dönem zararlarıyla mahsubunda, geçmiş yıl kârlarından ortaklara kâr payı dağıtımında ve bu hesaptan diğer özkaynak hesaplarına yapılan aktarımlarda bu hesaba borç kaydedilir.