572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Kârları

572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Kârları

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, geçmiş dönem hataları dolayısıyla geriye
dönük düzeltme yapıldığı durumlarda, yapılan hata düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl kârlarının izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Geçmiş yıl hatalarının geriye dönük olarak düzeltilmesinden ortaya çıkan geçmiş yıl kârları bu hesaba alacak
kaydedilir. Bunlardan diğer özkaynak hesaplarına yapılan aktarımlarda veya bunların kâr payı olarak dağıtımında hesaba
borç kaydedilir.