573 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Kârlar

573 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Kârlar

Bu hesap TFRS ya da BOBİ FRS’ye ilk geçişte, önceki finansal raporlama çerçevesine göre farklı muhasebe
politikalarının uygulanmasından dolayı açılış finansal durum tablosunda yapılan düzeltmelerden geçmiş yıl kârları
altında gösterilmesi gerekenlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS ya da BOBİ FRS’ye ilk geçişte ortaya çıkan artışlar bu hesaba alacak ilgili hesaplara borç kaydedilir.
Bunlardan diğer özkaynak hesaplarına yapılan aktarımlarda veya bunların kâr payı olarak dağıtımında hesaba borç
kaydedilir.