579 Ödenen Kâr Payı Avansları (-)

579 Ödenen Kâr Payı Avansları (-)

Bu hesap, işletmenin ödeyeceği kâr payından mahsup edilmek üzere önceden ödenen tutarların izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

Ödenen kâr payı avansları bu hesaba borç, ödemenin nasıl yapıldığına bağlı olarak ilgili hesaplara alacak
kaydedilir. İzleyen yılda kâr payı dağıtımı kararı alındığında bu hesaba alacak kaydı yapılır.