BDDK Kredi Vadelerini Tekrar Düzenledi

BDDK tarafından, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kredi vadelerinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;

  • Tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı,
  • Nihai fatura değeri 120.000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı,
  • Nihai fatura değeri 120.000 TL’nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı,
  • Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı,
  • Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı,
  • Fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı,
  • Fiyatı 3.500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı, aşamayacaktır.
  • Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacaktır.