İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklikler Oldu.

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer yayımlanan Tebliğ ile ( Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) ) İhracat bedellerinini yurda getirilmesine ilişkin düzenlemelerde önemli değişiklikler oldu.

DEĞİŞİKLİKLER TABLO HALİNDE

TEBLİĞ TÜMÜ GÜNCEL

Söz konusu düzenleme ile;

İhracat bedellerinin tamamının yurda getirilmesi zorunlu hale gelmekte (daha önce %80 i yeterli idi)

İhracat bedelleri fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmeli, eğer vade öngörülmüş ise, vadeden itibaren 90 gün içinde getirilmesi gerekmekte,

Daha önce bakaya satılması zorunlu iken, şimdi sadece getirilmesi yeterli olmakta. Bankaya satış kaldırılmış olmakta,

Bu kapsamda, artık, bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir. Döviz alım belgesi gerekmeyecektir.

İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Bakanlıkça kurulacaktır.

Daha önce sadece mücbir sebeplere ilişkin detaylar varken, haklı durum hallerine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

İhracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.

Her bir beyanname itibari ile terkin edilebilecek tutarlarda güncelleme yapılmıştır.

Terkine ilişkin maddede yapılan düzenleme ile,

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla

30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılabilecektir.