Tecil Faiz Oranı %19 dan %15 e düşürüldü.


30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiş ve tecil faizi oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Teblig için TIKLAYINIZ