117 Diğer Finansal Yatırımlar

117 Diğer Finansal Yatırımlar
Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ya da nitelikleri itibarıyla farklılık arz ettiği için ayrıca takip edilmesi tercih edilen dönen varlık niteliğindeki finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:
Finansal yatırım edinildiğinde bu hesaba borç, herhangi bir nedenle elden çıkarıldığında ise alacak kaydedilir.