153 Ticari Mallar

153 Ticari Mallar

Bu hesap, herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla işletmeye alınan ticari malların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde, alış iadelerinde, satıcılardan sağlanan alış iskontolarında ve kayıttan silindiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.