191 İndirilecek KDV

191 İndirilecek KDV

Bu hesap, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında cari dönemde ödenen katma değer vergisinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Mal ve hizmet alımlarından doğan indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve hesapta yapılan düzeltmeler ile indirilemeyen KDV bu hesaba alacak kaydedilir.