199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar

199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar

Bu hesap; satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıkların ya da elden çıkarılacak grupların TFRS 5’te tanımlanan durdurulan faaliyet tanımını karşılamaları durumunda, bu varlıkların ya da bu gruplara ilişkin varlıkların izlenmesinde kullanılır. Bu hesap durdurulan faaliyetler itibarıyla alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar, ilgili varlıklar veya grup satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırıldığında, TFRS 5 uyarınca belirlenen ölçüm hükümleri uygulanarak bulunan değerleri üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. İlgili varlıklar veya grup elden çıkarıldığında ya da satış amaçlı elde tutulan varlık veya grup niteliğini
kaybettiğinde hesaba alacak kaydedilir.