204 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

204 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar

Bu hesap, işletme portföyündeki duran varlık tanımını karşılayan finansal yatırımlardan çeşitli nedenlerle teminata verilenlerin izlenmesinde kullanılır.
Bu hesapta izlenen finansal yatırımlar, türüne göre bölümlenerek alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi

Teminata verilen finansal yatırımlar, ilgili hesaplarından kayıtlı değerleri ile çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilir. Bu finansal yatırımların dönem sonlarındaki ölçümleri, bunların teminata verilmeden önce ait olduğu hesabın niteliğine uygun olarak yapılır. Değerleme farkları ya da tahakkuk eden faizler, bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak
kaydedilir. Teminata verilen finansal yatırımların teminattan çıkarılması durumunda bu hesaba alacak, ilgili finansal yatırımlar hesabına borç kaydedilir. Bu hesapta izlenmekte olan finansal yatırımların elden çıkarılması durumunda bu hesaba alacak, elden çıkartma bedeli ile kayıtlı değer arasındaki olumlu farklar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar” hesabına, olumsuz farklar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)” hesabına kaydedilir.