225 Diğer Ticari Alacaklar

225 Diğer Ticari Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ve duran varlık niteliği taşıyan diğer çeşitli ticari alacakların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen alacaklar doğduğunda bu hesaba borç; dönen varlıklara aktarıldığında ya da nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir.