253 Tesis, Makine ve Cihazlar

253 Tesis, Makine ve Cihazlar

Bu hesap üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin izlenmesinde kullanılır.
Hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre alt hesaplara ayrılabilir.