3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre kısa vadeli
yükümlülük olarak gösterilmesi gereken ve ilke olarak on iki ay ya da normal faaliyet dönemi içinde yerine getirilecek
olan yükümlülükler bu sınıfta gösterilir.
Kısa vadeli yükümlülükler; finansal yükümlülükler, ticari borçlar, diğer borçlar, devam eden inşa (taahhüt), proje
veya hizmet sözleşmelerinden yükümlülükler, alınan avanslar, yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri, ödenecek
vergi ve diğer yasal yükümlülükler, karşılıklar, dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları, ertelenmiş
(gelecek aylara ait) gelirler ve gider tahakkukları ile diğer kısa vadeli yükümlülükler şeklinde bölümlenir. Ayrıca
TFRS’yi uygulayan işletmelerde satış amaçlı sınıflandırılan gruplara ilişkin yükümlülükler bu sınıfta ayrı grup olarak
sunulur.